Доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Світлана Мазепа взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції