Викладачі

Рогатинська Ніна Зіновіївна

Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія
Електронна пошта: n.rohatynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 408

 

 


Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-6114
ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/H-7066-2017


Наукові праці:

 1. Рогатинська Н.З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Н.З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. – Вип. 24. – Т. 4. – С. 118-120.
 2. Рогатинська Н.З. Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні / Н.З. Рогатинська // Право і суспільство. – 2014. – Вип. 2. –С. 207-211.
 3. Рогатинська Н.З. Проблемні аспекти стадії досудового розслідування / Н.З. Рогатинська // Право і суспільство. – 2014. – Вип. 6-2. – С. 184-188.
 4. Рогатинська Н.З. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні / Н.З. Рогатинська, М.Б. Колосівська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія “Юридичні науки”. – Вип. 1. – Т. 4. – Херсон, 2015. – С. 112-116.
 5. Рогатинська Н.З. Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінально процесуальним кодексом України / Н.З. Рогатинська // Вісник Запорізького національного університету. – Серія “Юридичні науки” – 2015. – № 2 (2). – С. 230-235.
 6. Рогатинська Н.З. Правова характеристика окремих аспектів освідування особи / Н.З. Рогатинська, І.О. Загорська // Право і суспільство. – 2015. – Вип. 2. – С. 73-78.
 7. Рогатинська Н.З. Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду / Н.З. Рогатинська, Ю.І. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія “Юридичні науки”. – Вип. 3. – Т. 3. – Херсон, 2015. – С. 137-140.
 8. Рогатинська Н.З. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі / Н.З. Рогатинська, Л.М. Мацьків // Право і суспільство. – 2015. – Вип. 5. – Ч. 3. – С. 207-211.
 9. Рогатинська Н. (RogatinskaN.) Правове співвідношення адміністративного права з кримінальним процесом (Thelegalratioofadministrativelawwithacriminalprocess) / Н. Рогатинська // Фінансово-банківські та адміністративні послуги : проблеми управління та перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф-ії (12-13 листопада 2015 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, Астон, 2015. – С. 34-35.
 10. Рогатинська Н.З. Кримінально-виконавче право України : навч. посібн. [у схемах та табл.] / О.Г. Колб, В.І. Олефір, Н.З. Рогатинська, В.Є. Ткачук, С.В. Банах. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 260 с.
 11. Рогатинська Н.З.Деякі аспекти та особливості укладення угоди про примирення/Н.З. Рогатинська //Україна в умовах реформування правової системи:сучасні реалії та міжнародний досвід: зб.тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф-ії м. Тернопіль – 2016. С. 81-82.
 12. Рогатинська Н.З.Повноваження прокурора в кримінальному провадженні  / Н.З. Рогатинська //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2016. – Вип. 1. – С. 97-100.
 13. Рогатинська Н.З.Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження / Н.З. Рогатинська //Науковий журнал. Право і суспільство. – 2016. – Вип. 2.ч.3 – С. 190-193.
 14. Рогатинська Н.З.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю/ Н.З. Рогатинська //Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 1 – С. 180-186.
 15. Рогатинська Н.З.Правовий статус захисника в порівнянні з кримінально-процесуальним кодексом 1960р. й міжнародним законодавством/ Н.З. Рогатинська //Науковий журнал. Право і суспільство. – 2016. – Вип. 3.ч.2 – С. 216-22.
 16. Рогатинська Н.З.Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції / Н.З. Рогатинська //Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Підприємництво,господарство і право. – 2016. – Вип. 7 – С. 164-168.
 17. Рогатинська Н.З.Розумність строків як одна з основних засад кримінального процесу/ Н.З. Рогатинська //Науково-виробничий журнал. Держава та регіони.. – 2016. – Вип. 3 – С. 124-127.
 18. Рогатинська Н.З.Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні/ Н.З. Рогатинська //Актуальні проблеми правознавства – 2016. – Вип. 2 – С. 149-153.
 19. Рогатинська Н.З.Кримінологічні аспекти протидії злочинності/ Н.З. Рогатинська //Протидія злочинності:теорія та практика:зб.тез доповідей Всеук. наук.-практ. конф-ії м.Київ– 2016. – Вип. 2 – С. 485-487.
 20. Рогатинська Н.З.Особи, які не підлягають допиту як свідки / Н.З. Рогатинська //Актуальні проблеми правознавства – 2016. – Вип. 4 – С. 86-89.
 21. Рогатинська Н.З.Залучення понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій/Н.З. Рогатинська //Україна в умовах реформування правової системи:сучасні реалії та міжнародний досвід: зб.тез доповідей  Міжн. наук.-практ. конф-ії м. Тернопіль – 2017. С114-116
 22. Рогатинська Н.З.  Охорона нотаріальної таємниці у кримінальному провадженні/ Н.З. Рогатинська //Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 219-223.
 23. Рогатинська Н.З. Відсторонення від посади як захід кримінального процесуального примусу/ Н.З. Рогатинська //Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 224-228.
 24. Рогатинська Н.З. Роль принципів кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників/ Н.З. Рогатинська //Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 228-232.
 25. Рогатинська Н.З. Деякі особливості застосування взяття під варту як запобіжний захід в кримінальному провадженні./ Н.З. Рогатинська //Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 2. – С. 112-115.
 26. Рогатинська Н.З. Використання та фіксування науково-технічних засобів у розшуковій діяльності слідчого./ Н.З. РогатинськаВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Право». //– 2017. – Вип. 24. – С. 133-136.
 27. Рогатинська Н.З.Встановлення об’єктивної істини як мета доказування./ Н.З. Рогатинська. Актуальні проблеми правознавства.//– 2017. – Вип. 4. – С. 268-271.
 28. Рогатинська Н.З.Функція судового контролю як гарантія забезпечення прав та свобод громадян./ Н.З. Рогатинська.//Україна в умовах реформування правової системи:сучасні реалії та міжнародний досвід: зб.тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф-ії м. Тернопіль – 2018. – С. 131-134.
 29. 19.Рогатинська Н.З.Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні./ Н.З. Рогатинська.Актуальні проблеми правознавства..//– 2018. – Вип. 1. – С. 162-166.
 30. Рогатинська Н.З.Значення та особливості отримання доказів в кримінально-процесуальному доказуванні./ Н.З. Рогатинська.Актуальні проблеми правознавства.//– 2018. – Вип. 3. – С. 108-112.
 31. Рогатинська Н.З.Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх: спектр невирішених питань./ Н.З. Рогатинська.Актуальні проблеми правознавства.//– 2018. – Вип. 4. – С. 174-179.
   

Банах Сергій Володимирович

Посада: декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: кваліфікація службових злочинів
Електронна пошта: s.v.banakh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407

 

 


Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2300-1220
ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/H-7759-2017


Наукові праці:
1. Банах C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх / C. В. Банах // [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48–50. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3_2014/14.pdf
2. Банах C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах / C. В. Банах // [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2014. – № 4. – С. 50–53. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2014/12.pdf
3. Банах C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – Т. 1. – C. 102–106.
4. Банах C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35–41.
5. Банах C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – Вип. 65. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 65–73.
6. Банах C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90–93.
7. Банах C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах : порівняльний аспект / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія «Право». – 2014. – Вип. 7. – С. 61–67 (видання включено до міжнародних наукометричних баз даних «IndexCopernicusInternational», Польща та «Российскийиндекснаучногоцитирования» (РИНЦ), Росія).
8. Банах C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61–66.
9. Банах C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ / C. В. Банах // Ученые записки Таврическогонациональногоуниверситетаим. В. И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – Т. 27 (66). – 2014. – № 3. – С. 26–31.
10. Банах C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – Вип. 5. – 2013. – С. 40–43.
11. Банах C. В. Функції спеціалізованих омбудсманів у сфері охорони здоров’я / C. В. Банах // – Bratislava : Paneuropskavysoka?kola, Fakultaprava, 2014. – S. 259–263.
12. Банах C. В. Розслідування фактів порушення прав людини як складова механізму реалізації контрольно-наглядової функції омбудсмана / C. В. Банах // Актуальні питання реформування правової системи України : мат. міжн. наук.-практ. конф.-ії (м. Дніпропетровськ, 5–6 вересня 2014 р.) – Дніпропетровськ : «Правовий світ», 2014. – С. 16–18.
13. Банах С. (Banakh S.) Coruption risks in the provision of administrative services in Ukraine / С. Банах (S. Banakh) // Фінансово-банківські та адміністративні послуги : проблеми управління та перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф-ії (12-13 листопада 2015 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, Астон, 2015. – С. 14-15.
14. Банах С. В. Кримінально-виконавче право України : навч. посібн. [у схемах та табл.] / О.Г. Колб, В.І. Олефір, Н.З. Рогатинська, В.Є. Ткачук, С.В. Банах. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 260 с.


Пілюков Юрій Олександрович

 

Посада: старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Коло наукових інтересів: криміналістика
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407

 


Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9952-3423
ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/J-9323-2018


Наукові праці:

 1. Пілюков Ю.О. Формування поняття інформації у криміналістиці та судово-експертній діяльності/ Ю.О. Пілюков //Криміналістичний вісник. – 2017. – № 1 (27). – С. 25–34.
 2. Пілюков Ю.О. Окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах реформування/ Ю.О. Пілюков //Актуальні проблеми правознавства. – 2017. –№ 3 (11). – С.175–180.
 3. Пілюков Ю.О. Система ідентифікаційних ознак почерку, можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів / Ю.О. Пілюков //Актуальні проблеми правознавства – 2017. – № 4 (12). – С.257–263.
 4. Пілюков Ю.О. Сучасна система державних судово-експертних установ в Україні. Окремі напрями удосконалення їх діяльності/ Ю.О. Пілюков //Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – № 1 (13). – С.149–155.
 5. Пілюков Ю.О. Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні/ Ю.О. Пілюков //Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – № 3 (15). – С. 99–103.
 6. Пілюков Ю.О. Судова експертиза, як форма використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів/ Ю.О. Пілюков, О.М. Шрамко //Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – № 4 (16). – С.139–144

Тези виступів на конференціях:

 1. Пілюков Ю.О. Окремі правові аспекти міжнародного співробітництва експертної служби МВС України при здійсненні судово-експертної діяльності у сфері захисту суспільної моралі /Ю.О. Пілюков //Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15- річчю створення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз «Актуальні питання судової експертизи» (14-15 червня 2017 року). Дніпро : 2017 – С. 32-37.
 2. Пілюков Ю.О. Проблемні питання взаємодії підрозділів досудового розслідування національної поліції та експертної служби системи МВС / Ю.О. Пілюков //Тези доповідей науково-практичної конференції, «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування» (20 квітня 2017 року). Київ : 2017 – С. 280-284.
 3. Пілюков Ю.О. Можливості комплексної компютерно-технічної та автотехенічної експертизи у визначенні швидкості транспортного засобу/ Ю.О. Пілюков //Тези доповідей.ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (21-22 квітня 2017 року). Тернопіль : 2017 – С.107-111.
 4. Пілюков Ю.О. Сучасний стан міжнародного співробітництва при здійсненні судово-експертної діяльності у сфері захисту суспільної моралі/ Ю.О. Пілюков, І.М. Петришин // Тези доповідейМіжнародної науково-практичної конференції «Україна-Європа-Світ».Тернопіль : – 2017 – С.- 423-426.
 5. Пілюков Ю.О. Висновок експерта як джерело доказів. Критерії та особливості його оцінки / Ю.О. Пілюков //Тези доповідейІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль : – 2018. С.121-124

Монографії:

 1. Електронна цивілізація. Інноваційне майбутне України : монографія // П.Д Біленчук, М.М. Близнюк, О.Л. Кобилянський, М.І. Малій, Ю.О. Пілюков, О.В.Соболєв. – Київ : К. УкрДГРІ, 2018. – С. 211-236.

Мазепа Світлана Олегівна 


Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Коло наукових інтересів: 
Електронна пошта: intpolsveta@gmail.com
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407
 
 
 
 
 
 

Google Scholar: 
ORCID: 
ResearchID: 


Наукові статті:

 


Кравчук Мар’яна Юріївна


Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Коло наукових інтересів: кримінальне право України; кримінально-правова кваліфікація
Електронна пошта: 
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407
 
 
 
 

Google Scholar:
ORCID:
ResearchID:


 1. Формування демократичної моделі управління через призму реформ децентралізації влади. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль:Економічна думка, 2016. С.240-244.
 2. Правовий аналіз етапів становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. №1. C.67-69.
 3. Становлення та розвиток міжнародно-правового захисту іноземних інвестицій. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2016. №5. С.160-162.
 4. Становлення інституту міждержавного усиновлення в системі міжнародного права. Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику». Х.: «Східноукраїнська наукова юридична організація», 2017. С.102-104.
 5. Становлення інституту правового регулювання оподаткування.Міжнародний науковий журнал «Інтер наука». Серія: «Юридичні науки». К., 2017. № 2. С.22-28.
 6. Problems in the process of legal approximation in Ukraine of the requirements of the European charter of local self-government. Economic and social development of Ukraine in XXI century:national vision and globalization challenges:Collection of scientific articles.Dradt2Digital Publishing House, 2017. С. 178-179.
 7. Проблеми імплементації міжнародних норм, що регулюютьнеміжнародні збройні конфлікти в окремих країнах. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль, 2017. С.92-95.
 8. Децентралізація влади як гарантія демократизації держави та суспільства: міжнародно-правовий аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. №1. C.155-158.
 9. Правовий статус медичного і духовного персоналу в умовах збройних конфліктів. Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017. № 6. С. 403-405.
 10. Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 227- 229.
 11. Вплив Європейського суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві.  Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету «Актуальні проблеми правознавства». Тернопіль, 2018. Випуск 3 (15). С. 18-22.

Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: кримінальне право України
Електронна пошта: r.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407

 

 


Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4228-1384
ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/H-6432-2017

Наукові праці:

 1. Олійничук Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – №3. – С. 190–194.
 2. Олійничук Р. П. Правова природа групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Закарпатські правові читання : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (25-27 квітня 2014 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет ; за заг. ред. В. І. Смолянки та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2014. – Т. 2.
 3. Олійничук Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект / Р. П. Олійничук // “Юридичний науковий електронний журнал”. – 2015. – №1. – С. 178-181.
 4. Олійничук Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн / Р. П. Олійничук // “Юридичний науковий електронний журнал”. – 2015. – №1. – С. 147-150.
 5. Олійничук Р.П.  Забезпечення екологічної безпеки держави  засобами кримінального законодавства / Р.П. Олійничук //  Реформування законодавства України  в умовах інтеграції до Європейського Союзу : матер. Всеукр. наук.-практ. конф-ії   (з міжнародною участю) (27 березня 2015 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2015. – С. 185-188.
 6. Олійничук Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: О. В. Батанов та ін. – Тернопіль, 2016. – Випуск 1. – С. 171–175.
 7. Олійничук Р. П. Кримінальна відповідальність за злочини проти довкілля: досвід України та Грузії / Р. П. Олійничук // “Юридичний науковий електронний журнал”. – 2016. – №1. – С. 86-90
 8. Олійничук Р. П. Судове рішення як акт державної судової влади / Р. П. Олійничук // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 квітня 2016 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – С. 125-127.
 9. Олійничук Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. – №1. – С. 282–284.
 10. Олійничук Р. П. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: А. О. Галай та ін. – Тернопіль, 2016. – Випуск 2. – С. 138–141.
 11. Олійничук Р. П. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: А. О. Галай та ін. – Тернопіль, 2016. – Випуск 3. – С. 83–
 12. Олійничук Р. П.Аналітичний огляд показників незаконної порубки лісу як кримінального правопорушення / Р. П. Олійничук // “Юридичний науковий електронний журнал”. – 2017. – №2. – С. 135–137.
 13. Олійничук Р. П. Аналітичний моніторинг незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2017. – №1. – С. 202-204.
 14. Олійничук Р. П. Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: О. Д. Крупчан та ін. – Тернопіль, 2017. – Випуск 2 (10). – С. 107–
 15. Олійничук Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з самоправством / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: О. Д. Крупчан та ін. – Тернопіль, 2017. – Випуск 3 (11). – С. 171–
 16. Олійничук Р. П. Проблеми розмежування групового порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд / Р. П. Олійничук //Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: О. Д. Крупчан та ін. – Тернопіль, 2017. – Випуск 4 (12). – С. 253–
 17. Олійничук Р. П. Об’єкт незаконної порубки лісу як кримінального правопорушення / Р. П. Олійничук // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 21-22 квітня 2017 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – С. 125–127.
 18. Олійничук Р. П. Кримінально-правова характеристика стану сп’яніння як обставини, яка обтяжує покарання/ Р. П. Олійничук // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – С. 114–116.
 19. Олійничук Р. П.Групове порушення громадського порядку та злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця: проблеми розмежування / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць ЮФ ТНЕУ. / Редакційна колегія: О. Д. Крупчан та ін. – Тернопіль, 2018. – Випуск 1 (13). – С. 145–
 20. Олійничук Р. П. Аналітичний огляд показників забруднення або псування земель / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2018. – №1. – С. 273-276.

Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач кафедри кримінального права та процесу
Коло наукових інтересів:
Електронна пошта:
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Scholar:
ORCID:
ResearchID:


 

Декайло Петро Володимирович


Посада:
старший викладач кафедри кримінального права та процесу
Коло наукових інтересів:
 
кримінальний процес, кримінальне право
Електронна пошта: 
 
dekaylopv@ukr.net              
Зовнішній телефон:
 
23-53-25
Кабінет:
 407
 
 
 
 
 
 

 


Google Scholar:
ORCID:
ResearchID:

 

Черномиз Назар Володимирович


Посада:
 
Коло наукових інтересів:
 

Електронна пошта: 
         
Зовнішній телефон:
 
23-53-25
Кабінет:
 407
 
 
 
 
 
 

Google Scholar:
ORCID:
ResearchID:
 
 

Кусмарцев Володимир Ігорович

Посада: завідувач навчальної криміналістичної лабораторії
Зовнішній телефон: 23-53-25
Кабінет: 407

 

 

 

 

 

 


Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант
Електронна пошта: s.tymochko@tneu.edu.ua

Телефон: 23-54-11; 15-227
Кабінет: 407